SEGLARKURS

Även för 2020 erbjuds seglarkurs, i år under vecka 29. Så boka 13-18 juli för segling! De yngre barnen seglar i allmänhet optimist och de äldre barnen laserjolle. Kursen startar som vanligt på måndagen och avslutas på lördagen med regatta.

Simborgarsimmet är obligatoriskt för alla lägerdeltagare och går av stapeln söndagen den 12:e juli kl 14.00.

För lägerdeltagare beror anmälningsavgiften på om man har egen båt eller behöver låna, se nedan. Vi är tacksamma för elever med egen båt så att alla som vill får segla själva. 

kurspriser.png
* För icke KaSK-medlem tillkommer medlemsavgift

Anmälan till seglarkursen görs snarast, dock senast 1:a maj till: kask.seglarskola@gmail.com

Medlemskap i KaSK är en förutsättning för anmälan och deltagande. 

Kursavgiften betalas till plusgiro KaSK 489 07 70-3 eller Swish: 070 842 62 05, samtidigt som anmälan för att garantera en plats. Preliminärt besked om antagning till kursen meddelas i mitten av maj. Deltagare skall vara minst 9 år (född 2011) och kunna simma 200 meter i ”öppet hav” längs med stranden.